Ověřený překlad s razítkem soudního překladatele
Ověřený překlad s razítkem soudního překladatele

Soudní překlady (i elektronické)

Ověřené překlady s doložkou soudního překladatele

  • v roce 2017 jsem byla jmenována soudní tlumočnicí jazyka německého a českého Krajským soudem v Plzni
  • podmínkou pro jmenování bylo mimo jiné roční studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a složení zkoušky z právnické němčiny a základů českého práva
  • v roce 2021 jsem úspěšně složila tzv. vstupní zkoušku pro jmenování podle nového Zákona o soudních tlumočnících a překladatelích č. 354/2019 Sb. a byla jsem jmenována soudní překladatelkou i podle tohoto nového zákona, složila jsem slib překladatele do rukou ministra spravedlnosti
  • nově poskytuji také elektronické soudní překlady, kdy mi již nemusíte doručovat originál písemnosti a vyzvedávat si svázaný překlad osobně, stačí zaslat scan či foto dokumentu, PDF podepsané elektronickým podpisem či bez podpisu, mailem či datovou zprávou, dokument vložím do jednoho PDF společně s překladem a doložkou soudního překladatele
  • takto vyhotovený překlad podepíšu kvalifikovaným elektronickým podpisem překladatele, který bude vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů (USB token)
  • elektronický překlad Vám dodám ve formátu PDF/A (možno otevřít v každém standardním prohlížeči PDF) a podpis bude obsahovat též časové razítko s platností 5 let, překlad můžete pak použít i opakovaně, platnost je možné prodloužit
  • elektronický překlad si můžete nechat zkonvertovat do listinné podoby na pobočce Czech Pointu (služba Autorizovaná konverze dokumentů) 
  • hotový překlad Vám zašlu mailem či datovou zprávou a jelikož jej nemusíte vyzvedávat osobně, ušetříte hodně času a případně poštovné
  • samozřejmě vyhotovuji i nadále ověřené překlady v listinné podobě, svázané trikolorou a opatřené kulatým razítkem a podpisem