Mgr. Petra Czinnerová

allgemein ermächtigte Übersetzerin für die deutsche und tschechische Sprache 

Tel.+420728207190

Odborné, soudní, obecné překlady z němčiny, do němčiny

Mám dlouholeté zkušenosti s překládáním textů v mnoha oborech, překládám návody k obsluze strojírenských zařízení, lékařské zprávy, texty z oboru účetnictví, stavebnictví, automobilového průmyslu, polygrafie a jiné... 

Vyhotovuji soudní (ověřené) překlady s "kulatým razítkem" = rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, Evropské dědické osvědčení, vysvědčení, dokumenty pro práci v SRN, formulář A1, živnostenské listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, překlady související s pronajímáním pracovníků do Německa, pracovní smlouvy a další... 

Překlady s razítkem soudního tlumočníka

POPTEJTE SI MÉ SLUŽBY

Vyplňte všechny potřebné údaje a já Vám nezávazně zašlu cenovou nabídku.

Mgr. Petra Czinnerová na Firmy.cz