CENÍK

Překlad do německého jazyka

cena dle náročnosti textu, odbornosti

260-300 Kč/NS

Překlad z německého jazyka

cena dle náročnosti textu 

250-280 Kč/NS

Překlad s doložkou soudního tlumočníka 

cena dle náročnosti textu

350-380 Kč/NS


1 NS = 1 normostrana, tj. 1800 znaků vč. mezer, cca. 1 A4 

Nejsem plátce DPH, ceny jsou konečné. 

Tlumočení 

(počítá se každá započatá hodina)

500 Kč/hodinu

Čas strávený na cestě na tlumočení 


300 Kč/hodinu

Doprava 

Cena za dopravu po Plzni je zdarma.

6,50 Kč/km


Neúčtuji žádné příplatky za dodání do druhého nebo ještě téhož dne, ani za práci o víkendu.