CENÍK

Překlad do německého jazyka


320 Kč/NS

Překlad z německého jazyka


300 Kč/NS

Překlad s doložkou soudního tlumočníka 


380 Kč/NS

 Příplatek za expresní překlad do 24 h                                       50%

1 NS = 1 normostrana, tj. 1800znaků vč. mezer, cca. 1 A4 

Nejsem plátce DPH, ceny jsou konečné. 

Tlumočení 

(počítá se každá započatá hodina)

700 Kč/hodinu

Čas strávený na cestě na tlumočení 


300 Kč/hodinu

Doprava 


6,50 Kč/km


Minimálně účtovaná jednotka je 1 NS nebo 1 hodina.