Volat či psát můžete kdykoliv
cs

Mgr. Petra Czinnerová

soudní překladatelka jazyka německého, licence podle nového zákona,        překlady anglického jazyka (bez razítka) 

Tel.+420728207190

Odborné, soudní, obecné překlady z/do němčiny a angličtiny

Mám dlouholeté zkušenosti s překládáním textů v mnoha oborech, překládám návody k obsluze strojírenských zařízení, lékařské zprávy, texty z oboru účetnictví, stavebnictví, automobilového průmyslu, polygrafie a jiné.

Vyhotovuji soudní (ověřené) překlady s "kulatým razítkem" (pouze u němčiny) = rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, Evropské dědické osvědčení, vysvědčení, dokumenty pro práci v SRN, formulář A1, živnostenské listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, překlady související s pronajímáním pracovníků do Německa, pracovní smlouvy a další.

Překlady z/do němčiny s razítkem soudního tlumočníka

POPTEJTE SI MÉ SLUŽBY

Vyplňte všechny potřebné údaje a já Vám nezávazně zašlu cenovou nabídku.

Mgr. Petra Czinnerová na Firmy.cz